Referat fra årsmøte

Protokoll fra årsmøte i Heidal Historielag 7.mars 2019

Heidal skole kl.18.00

 1. Velkomsthilsen

Leder Arne Randen ønsket velkommen til årsmøte og orienterte kort om programmet for kvelden og hva slags aktivitet det har vært i året som gikk.  Det var 17 personer tilstede.

 

 1. Valg av møteleder og to personer til å underskrive protokollen

Arne Randen ble valgt til møteleder og Liv Marit Prestgard og Jostein Espelund ble valgt til å underskrive protokollen

 

 1. Godkjenninger
 2. Kunngjøring: Godkjent
 3. Innkalling: Godkjent
 4. Saksliste: Godkjent

 

 1. Regnskap

Gustav Ekre gikk igjennom regnskapet og det ble godkjent uten noen merknader. Det ble et overskudd på 65.624.85,-

 

 1. Årsmelding

Karen Marie Aaseng gikk gjennom aktivitet i laget i 2018, det kom noen kommentarer og tillegg til de forskjellig gruppene.

 

 

 1. Medlemskontingent

Forslaget fra styret er å videreføre medlemskontingent fra tidligere år på 100,-

 

Dette ble godkjent av årsmøte

 

 1. Innkomne saker

Sak fra styret

Det er kommet forslag fra styret om å gi 25. 000,- av overskuddet til Heidal Musikkforening

 

Godkjent av årsmøte

 

 1. Valg

Leder, gjenvalg på Arne Andor Randen, godkjent.

Styremedlem for 2 år, Harald Granrud, godkjent.

Styremedlem for 2 år, gjenvalg på Edvin Espelund, godkjent.

 

Varamedlem for 1 år, gjenvalg på Knut Klashaugen, godkjent.

Varamedlem for 1 år, Karen Marie Aaseng, godkjent.

Varamedlem for 1 år, gjenvalg på Martha Rindhølen, godkjent.

Revisor, gjenvalg på Øyvind Holen, godkjent.

Valgkomitemedlem, Åse Skogum, godkjent.

 

 1. Planer for 2019
 • Aktivitet i undergruppene
 • Årboka «I Heidale» Arbeidet er godt i gang. Steinar Løsnesløkken tar over som leder i årbokkomiteen, Det er også i år ønskelig med innspill til artikler i boka.
 • Historielaget ønsker å komme med et initiativ i forhold til «Ope helg» for å få mer aktivitet.
 • Temakvelder i løpet av 2019, med f.eks V. Veierød og Ole Kristian Ødegård
 • Gravere inn navn på stein ved Søre Prestgarden
 • Oppfølging og videreføre arbeidet med «Gards- og slektshistorie»
 • Ope helg, videreføre aktiviteter som f.eks quiz, boksalg, vandring

Eiendeler

Under punktet eiendeler kom det forslag om å lage skriftlig avtale om eierskap på Rusten skapet som står på Heidal ysteri, vedlagt den avtalen legges også et bilde av skapet. Det nye styret får i oppgave å ordne med dette.

 

 1. Underholdning

I år ble det vist en film av Sverre Nybø, som han filmet i forbindelse med en skoletur til Veslevassetern. Dette er en seter som tilhører Midtre Aaseng. Der fikk vi se blant annet hvordan Olaf og Aashild Aaseng holdt setertradisjonen i hevd med ysting av både hvit og raud ost.

Deretter var kaffe og godt biteti.

 

Referent: Karen Marie Aaseng

 

 

Sign                                                                                Sign

Liv Marit Prestgard                                                      Jostein Espelund

 

Dette innlegget ble publisert i Møtereferat. Bokmerk permalenken.